Vai ir kāds aprēķins trūkst, vai jums ir valodas labojumus? Atsauksmes

Cik % ir no

Aizpildiet divās ievades laukiem un aprēķināt

Aizpildiet divām vērtībām.
% no =  
Piemērs: 15% no 200 = 30
Aizpildiet divām vērtībām.
Sākotnējā cena produkta:
Cena ir %
Final pārdošanas cena ir
Piemērs: Sākotnējā cena 60, 20% atlaide = Pārdošanas cena 48.

Izmantojiet arī piemērus zemāk

Cik daudz ir % no ?  
Pirmais numurs ir . Otrais numurs ir .
Kas ir izmaiņas (pieaugums vai samazinājums) no pirmā numura uz otro numuru?
= Cik procenti lielāks vai mazāks ir otrais numurs?
Numurs tiek palielināts %.  
Numurs ir samazinājies par %.  

Procentu kalkulators
Sākotnējā cena ir izvirzīts / diskontēta par A% izvirzīti. Rezultātā pārdošanas cena ir B
Cik daudz ir A% no B?
Cik % ir A no B?
Cik procenti lielāks vai mazāks ir otrais numurs?
Numurs A ir palielinājies par B%
Numurs A ir samazinājies par B%


Vai ir kāds aprēķins trūkst, vai jums ir valodas labojumus? Atsauksmes