Kredīta kalkulators

Izmēģiniet dažādu veidu aizdevumu uzvedību. Izmantojiet dažādas procentu likmes un dažādus aizdevuma maksājumu periodus, lai redzētu, kā atšķiras aizdevuma maksājumi. Procentu likmi var mainīt arī aizdevuma maksājuma periodā.

Aizdevuma summa:

Aizdevuma procentu likme:

Kredīta maksājumu intervāls:

  1 mēnesis
  2 mēneši
  3 mēneši
  4 mēneši
  6 mēneši
  12 mēneši

Aizdevuma veids:

  vienādi maksājumi
  vienādi kredīta pamatsummas maksājumi

Nosakiet laiku aizdevuma atmaksai:

Vienādi kredīta pamatsummas maksājumi

Kredīta maksājumi sākumā ir lielāki un beigās mazāki. Jūs maksājat vienādu summu par aizdevuma pamatsummu, bet maksājat dažādas summas par procentiem.

Pieņemsim, ka ņemat 1000€ kredītu uz diviem gadiem. Procentu likme ir 2%, un jūs veicat ikgadējus maksājumus. Pirmajā gadā kredīta pamatsummas maksājums ir 500€ un procenti 20€. Otrajā gadā kredīta pamatsummas maksājums 500€ un procenti 10€. Tātad jūs veicat maksājumus: 520€ un 510€.

Ja maksājuma periodā procentu likme palielinās, maksājumi būs lielāki. Ja maksājuma periodā procentu likme samazināsies, maksājumi būs mazāki.

Vienādi maksājumi

Maksājumi visu laiku ir vienādi. Ņemsim to pašu piemēru kā iepriekš: divu gadu kredīts 1000€ ar 2% procentu likmi un gada maksājumiem. Abi maksājumi ir 515,05€. Kopējās procentu izmaksas ir augstākas. Tas ir tāpēc, ka sākumā nebūs tik liels kredīta pamatsummas maksājums.