Kredīta kalkulators

Aizdevuma summa:

Aizdevuma procentu likme:

Kredīta maksājumu intervāls:

  1 mēnesis
  2 mēneši
  3 mēneši
  4 mēneši
  6 mēneši
  12 mēneši

Aizdevuma veids:

  fiksētās pamatsummas maksājumi
  fiksētie maksājumi

Nosakiet laiku aizdevuma atmaksai:

Varat izmēģināt, kā uzvedas aizdevums ar fiksētiem pamatsummas maksājumiem un kredīts ar fiksētiem maksājumiem. Izmantojiet dažādas procentu likmes un atšķirīgu atmaksas laiku, lai redzētu, kādi ir aizdevuma maksājumi, pamatsummas maksājumi un kopējās procentu izmaksas.

Aizdevums ar fiksētiem pamatsummas maksājumiem

Maksājumi visu laiku nav vienādi. Jūs maksājat vienādu summu par aizdevuma pamatsummu, bet citu summu par procentiem.

Pieņemsim, ka ņemat 1000€ kredītu uz diviem gadiem. Procentu likme ir 2%, un jūs veicat ikgadējus maksājumus. Pirmajā maksājumā pamatsumma 500€ un procenti 20€. Otrajā maksājumā pamatsumma 500€ un procenti 10€. Tātad jūs veicat maksājumus: 520 € un 510 €.

Ja atmaksāšanās laikā procentu likme paaugstinās, pieaugošo procentu dēļ maksājumi būs lielāki. Ja atmaksāšanās laikā procentu likme samazināsies, samazināto procentu dēļ maksājumi būs mazāki.

Kredīts ar fiksētiem maksājumiem

Maksājumi visu laiku ir vienādi. Ņemsim to pašu piemēru kā iepriekš: divu gadu kredīts 1000€ ar 2% procentu likmi un gada maksājumiem. Fiksēto maksājumu kredītā abi maksājumi ir 515.05€. Fiksēto maksājumu aizdevumos kopējās procentu izmaksas ir augstākas. Tas ir tāpēc, ka sākumā nebūs tik daudz pamatsummas.

Ja atmaksāšanās laikā procentu likme palielinās, atmaksāšanās laiks būs ilgāks. Ja atmaksāšanās laikā procentu likme samazinās, atmaksāšanās laiks būs īsāks.