Numurs tiek palielināts %.  
Aizpildiet divām vērtībām.
% no =  
Piemērs: 15% no 200 = 30
Aizpildiet divām vērtībām.
Sākotnējā cena produkta:
Cena ir %
Final pārdošanas cena ir
Piemērs: Sākotnējā cena 60, 20% atlaide = Pārdošanas cena 48.

Izmantojiet arī piemērus zemāk

Cik daudz ir % no ?  
Cik % ir no
Pirmais numurs ir . Otrais numurs ir .
Kas ir izmaiņas (pieaugums vai samazinājums) no pirmā numura uz otro numuru?
= Cik procenti lielāks vai mazāks ir otrais numurs?
Numurs ir samazinājies par %.  

Vietām un kalkulatoriem par katru dienu:

Valūtas kalkulators  |  ĶMI kalkulators  |  Jaunais ĶMI  |  Kaloriju kalkulators  |  Vai esat ābolu vai bumbieru?  |  Flip monēta  |  Tenisa punktus  |  Vārdu skaitītājs un rakstzīmju skaitītājs  |  Vidējais kalkulators